Logga in

Ange användarnamn/lösenord:
  openRGD version 1.0

 
Detta är openRGDs Web-tjänster - logga in som "guest" utan lösenord för att prova systemet. OBS filer för "guest" sparas inte mellan sessioner.

För att skapa ett personligt konto, kontakta Carl-Johan Gustavsson och glöm inte att skicka med ditt medlemsnummer i DIS.


Note - the UI is in Swedish.
This is the top openRGD page - login as "guest" with no password if you dont have an account. Files for guests are not saved.


Nyheter/Händelser/Meddelanden

Funktionalitet

Servicen ska fortfarande ses som ett ej färdigt system under utveckling. Erfarenheterna från arbetet tar vi med oss till den fortsatta utvecklingen med RGD med Släkttrim. GEDCOM-filerna som bearbetas kommer inte att kopieras och användas i något annat syfte, varken DIS, RGDs produktions-version eller i något kommersiellt sammanhang.

Lathund för användare (utkast Rolf Carlsson)


Utveckling/Roadmap I projektet används metoder från områden som Machine Learning och Information Retrieval. Verktyg/metoder som används är Python, PHP, MongoDB, Lucene, och SVM.

Vill du medverka i projektet?
Du kan bidra med teknisk kunskap i produktutformning (inkluderar programutveckling, Web användargränssnitt, layout, testning, mm), administrativ erfarenhet vid behandling av inkommande datafiler liksom att rapportera in egna forskningsresultat.

Hör av Dig till oss!
Mikael Winbladh (DIS), mikael.winbladh@dis.se

Mer information

Rikstäckande Genealogisk Databas (RGD) är ett projekt som drivs av föreningen DIS med syfte att på ett strukturerat sätt sammanställa Sveriges historiska befolkning med dess släktrelationer i en kvalitetsgranskad databas bestående av unika individer. Vissa Web-tjänster tas fram i ett delprojekt, (i ett samarbete mellan DIS och Lunds Universitet, EIT) som avser att väsentligt bredda och förenkla möjligheterna för allmänheten att använda de hjälpdatabaser och verktyg som tas fram i huvudprojektet.